Vantelesna oplodnja o trošku zdravstvenog osiguranja

Ako ste se suočili sa problemom neplodnosti, a doktori vam zbog toga savetuju da pokušate sa vantelesnom oplodnjom, trebalo bi da znate da zdravstveno osiguranje pokriva ovu uslugu u Srbiji. 

Prema statističkim podacima nekoliko stotina mladih ljudi željnih roditeljstva imaju poteškoća pri začeću.

Vantelesna oplodnja o trošku države, odnosno na račun Republičkog Zavoda za zdravstveno osiguranje (RFZO) se obavlje tokom cele godine u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

 

Ko ispunjava uslove

Kako bi se prijavila i ušla u program vantelesne oplodnje o trošku zdravstvenog osiguranja neophodno je da žena ispunjava nekoliko uslova: 

 • da žena ima manje od 42 godine u trenutku prolaska komisije za BMPO (biomedicinski potpomognuto oplođenje)
 • indeks telesne mase je manji od 30 (BMI) – Žena ne sme biti gojazna jer to umanjeju mogućnost začeća. 
 • očuvana je ženina funkcija jajnika
 • iscrpljene su druge mogućnosti lečenja steriliteta
 • i pored odgovarajućeg lečenja i dalje je prisutna neplodnost.

Uslov da se muškarac uključi u program je da ima žive ili morfološki ispravne spermatozoide u ejakulatu.

 

Kako teče postupak

Cela procedura počinje u domu zdravlja kod izabranog lekara ginekologa. Ginekolog upućuje ženu na dalje preglede i analize:

 • Bakterijski bris (cervikalni i vaginalni), bris na Chlamydia, i bris na bakterijsku vaginozu
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija
 • Rubella – serologija
 • Toxoplasma gondii
 • Skrining grlića materice – bris na Papanikolau, kolposkopija
 • Ultrazvučni pregled vaginalnom sondom
 • Hormonsko ispitivanje od 2. – 4. dana menstualnog krvarenja (FSH, LH, E2, Pg, T, TSH, T3, T4, Prolaktin, antimilerijan hormon – AMH)

Muškarac za to vreme kod svog lekara opšte prakse u domu zdravlja treba da dobije upute za sledeće analize:

 • Bakterije i Chlamydia – brisevi uretre
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija
 • Spermogram i spermokultura

 

Potrebni uputi

Žena: 

 • Uput za komisiju BMPO u jednoj od ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova. (ovo se odnosi na klinike u kojima se vrši drugostepena komisija)
 • Uput za ultrazvučni pregled koji se vrši u okviru ocenjivanja na drugostepenoj komisiji (ovaj uput treba da bude naslovljen na kliniku u kojoj se radi drugostepena komisija)

Muškarac:

 • Uput za lekarsku komisiju filijale radi izdavanja Obrazca OLK – 1: ocena prvostepene lekarske komisije o upućivanju osiguranog lica na ambulantno – specijalistički pregled van područja filijale, ako se osigurano lice upućuje na Komisiju za BMPO van područja filijale.
 • Uput za spermogram koji se vrši u toku postupka ocene Komisije za BMPO (ovaj uput treba da bude naslovljen na kliniku u kojoj se radi drugostepena komisija

 

Prvostepena komisija i dalji postupak

Nakon analiza, supružnici, odnosno par koji planira postupak VTO o trošku RFZO, javlja se nadležnoj lekarskoj komisiji, tzv. prvostepenoj komisiji.

Komisija izdaje potrebne obrazce: OLK – 11 osiguranom licu – ženi, a obrazac OLK – 1 muškarcu (osim muškom partneru koji nije osigurano lice). Pred lekarskom komisijom žena se opredeljuje da li želi zamrzavanje preostalih embriona, a komisija je dužna da to zabeleži.

Potom sledi javljanje na drugostepenu komisija u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se obavlja vantelesna oplodnja. Tom prilikom par dobija termin u kom treba da se javi na komisiju, bude im poslato pozivnopismo sa naznakom šta treba od dokumentacije poneti pri samom dolasku na pregled pred drugostepenom komisijom.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *