posao

Zašto prevodilac nije dovoljan da garantuje tačnost prevoda?

U zavisnosti od toga da li je prevod za ličnu upotrebu ili se koristi u komunikaciji sa institucijama zavisi i to da li vam je potreban prevodilac ili sudski tumač. Te dve kategorije jesu slične, ali nisu iste.


Sličnosti i razlike između prevodioca i sudskog tumača?

Prevodilac je osoba koja ima kvalifikacije da prevede usmeno ili pismeno neku konverzaciju na jezik za koji je angažovana. Očekuje se da to uradi bez greške i sa tačnošću od 100%. Što ima više iskustva prevodilac će biti kvalifikovaniji i stučniji u svojoj oblasti. Ali nemate garanciju da sve prevedeno ima isto značenje kao i na izvornom jeziku.

Svako obraćanje institucijam izvan naše zemlje povlači za sobom zahtev da prevod svih papira bude overen od strane sudskog tumača. Sudski tumač je profesionalni prevodilac licenciran od strane Ministarstva Prosvete koji svojim pečatom i potpisom garantuje da je prevod veran originalu. To je jedini način da u službenoj komunikaciji gde postoji jezička barijera sve bude transparentno i razumljivo.

U kojim slučajevima klasičan prevod nije dovoljan?

U principu, svaki tekst može biti preveden od strane sudskog tumača. Ono gde će vam druga strana tražiti ovakav overen prevod su inostrani konkurski za posao, medicinska dokumentacija, i za firme – pojedini ugovori, tenderska dokumentacija, pravilnici, revizorski izveštaji…

Gde god šaljete lična dokumenta ( izvodi iz knjige rođenih, lična karta, pasoš, uverenje o državljanstvu, diplome, pohađani kursevi…)sve se to mora prevesti pravilno i biti overeno. Sada su aktuelni oglasi za rad u Nemačkoj, pa svaki sudski tumač za nemački jezik ima pune ruke posla. Sve što je od dokumenata potrebno za poslodavca u Nemačkoj mora biti prevedeno sa overom. Tako se poslodavac štiti od nekvalifikovanih prevodilaca i zablude pri zapošljavanju. Isto tako, sudski tumač za nemački jezik će vama prevesti odgovor poslodavca koji je na Nemačkom jeziku, pa ćete biti sigurni u svaku stavku ponuđenog ugovora o radu i ni vi ne dolazite u zabludu.
Svi manje-više poznaju engleski jezik.

Ipak retki su oni koji mogu zvanična dokumenta rastumačiti na pravilan način. Ne dozvolite da vas prevodilac pričom uveri da je prevod tačan kada jedna fraza može promeniti smisao celog prevoda. Sudski tumač za engleski jezik će garantovati svojom licencom da je prevod veran originalu ali će brinuti o poverljivosti datih podataka, što je jako bitno kod prevoda ličnih dokumenata, medicinske dokumentacije ali i poslovnih ugovora od velike tajnosti. O tome mnogi misle kada je već kasno, kada se zabrinete da je došlo do zloupotrebe vaših podataka a dokazivanje tvrdnji neće ukloniti početnu štetu.

Ruski jezik je do skoro bio samo jedan od izbornih jezika koji su učili naši roditelji. Sa rastom trgovinske razmene sudski tumač za ruski jezik postaje sve traženija kategorija.
Kako se zemlja razvija i jača trgovinsku razmenu sa inostranstvom tako se širi paleta potrebnih sudskih tumača za neki jezik. Pretražite kategoriju sudski tumač Beograd i pronaćićete najveći broj agencija koje nude prevod na preko 30 svetskih jezika i izaćiće u susret pri svakom pojedinačnom slučaju u cilju stvaranja najboljih uslova za dalju inostranu saradnju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *