Kada se može polagati vozački ispit?

 

Ukoliko ste doneli odluku da želite da polažete vozački ispit, morate biti upoznati sa nekoliko osnovnih stvari,a to su:

 • Kandidat mora imati punih 16 godina, tj. sa najmanje punih šesnaest godina može se  početi obuka, ali se vožački ispit može polagati teka kada kandidat napuni 17 godina;
 • Za početak obuke kandidat mora imati važeću ličnu kartu odnosno pasoš (dokumenta se donose na uvid prilikom upisa), a dokumenta se takođe moraju nositi sa sobom za vreme obuke. Ukoliko je lice maloletno, obavezno je da prilikom upisa bude u pratnji roditelja ili staratelja koji će umesto njega potpisati ugovor;
 • Takodje morate posedovati lekarsko uverenje za upravljenj motornim vozilima, izdato u Domu zdravlja koji je za to specijalizovan, koje ne može biti starije od godinu dana. Lekarsko uverenje se pribavlja nakon završene teorijske obuke, a pre polaganja praktičnog dela obuke;
 • Pored svega navedenog kandidat je  obavezan da dostavi i uverenje o položenoj Prvoj pomoći. Najčešće, obuka iz prve pomoći, traje dva do tri dana i ima izmedju osam i deset časova. Obuka se pohadja u organizaciji nadležnog Cvenog krsta ili neke druge specijalizovane institucije. Nakon završene obuke, kandidat polaže pismeni test, a na usmenom delu ispita pokazaće kako primeniti veštine pružanja prve pomoći.

Iz čega se sve sastoji obuka budućih vozača?

Obuka budućih vožača sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. I praktični i teorijski deo obuke  traju po 40 časova i svaki čas traje po 45 minuta. Kada je u pitanju teorijski deo obuke, dnevno se mogu pohađati maksimalno 3 časa u zakazanim terminima, dok kod praktični dela obuke dnevno se maksimalno mogu održati 2 časa u trajanju od po 45 minuta, takodje prema zakazanom terminu. Časovi vožnje mogu početi i završiti se na lokaciji prema dogovoru izmedju instruktora i kandidata.

Koliko traju i kako su organizovani časovi vožnje?

Sa časovima vožnje kandidat kreće nakon završenog i položenog teorijskog dela obuke, kao i nakon položene Prve pomoći. Časovi vožnje izgledaju tako što se dnevno mogu „izvoziti“ najviše 2 časa u trajanju od po 45 minuta, a sve u dogovoru sa instruktorom. Ono što je posebno važno jeset da se sa časovima vožnje završi neposredno pre samog polaganja kako se ne bi napravila velika pauza izmedju obuke i polaganja, što nije dobro za kandidata. Takodje praksa je da se više puta u toku obuke obilazi upravo teren na kome će se i obaviti polaganje. Obuka, odnosno časovi vožnje podrazumevaju da se kandidat obuči da pravilno i bezbedno radi sve radnje vozilom u saobraćaju, a to su:

 • Polazak
 • Kretanje i zaustavljanje vozila na putu sa usponom
 • Parkiranje
 • Preticanje
 • Obilaženje
 • Prolazak kroz raskrsnicu
 • Mimoilaženje
 • Prestrojavanje
 • Skretanje u levo i u desno
 • Vožnja unazad
 • Pravilan prolazak kroz raskrsnicu
 • Prolazak kroz kružni tok
 • Polukružno okretanje
 • Vožnja prilikom smanjene vidljivosti
 • Vožnja auto putem

Polaganje praktičnog dela obuke nakon završenih časova vožnje sastoji se iz dva dela. Prvi deo ispita polaže se na poligonu, na kome se izvode poligonske radnje. Ukoliko je uspešno prošao poligonske radnje kandidat prelazi na drugi deo polaganja koji se obavlja na javnom putu, tj. na dodeljenoj trasi. Ukoliko prodje i drugi deo polaganja praktičnog dela obuke, kanditad može da izvadi vozačku dozvolu, prema utvrdjenoj proceduri o kojoj će sve potrebne informacije dobiti u nadležnoj jedinici MUP-a na čijoj teritoriji ima prijavljeno prebivalište.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *