Izazovi za prevodioce pisanog teksta

Kada se prevodi direktno tj. uživo prevodilac može iskoristiti i pomoć neverbalne komunikacije. Prateći sagovornikovu gestikulaciju i mimiku možemo mnogo toga bolje razumeti. Vizuelno stvorimo predstavu šta sve želi da nam saopšti i to nam omogućava manje nesporazuma. Kada je reč o pisanom tekstu, prevodilac pred sobom ima samo reči. To u mnogome usporava prevođenje, jer prevodilac sam mora napraviti izbor reči koje će upotrebiti kako bi tekst bio adekvatno preveden.

Stručni tekstovi

Kada  je reč o stručnom tekstu mora biti zadovoljen veliki broj kriterijuma. Prevodilac sa svojim saradnicima iz prevodilačke agencije pronalazi odgovarajuću stručnu terminologiju, ukoliko je specijalista iz navedene oblasti tehnike koja mu je potrebna uglavnom se konsultuje oko jezičke forme koju treba ispoštovati u ciljnom jeziku. Prilikom prevođenja stručnih tekstova mora se obratiti pažnja na kranjeg korisnika prevoda, pa je neophodno prilagoditi prevod kako ne bi došlo do pogrešnih tumačenja određenih reči. To bi naravno narušilo kvalitet prevoda, a ta činjenica nikom ne ide u prilog ni prevodilačkoj agenciji, niti klijentu. Kod neknjiževnih tekstova neretko se tekst bukvalno samo preslikava sa izvornog na ciljani jezik, ali je neminovno voditi računa o strukturi i sintaksičkim pravilima oba jezika. Lingvista, pažljivo prati kontekst, traži i proverava sa stručnim saradnikom iz te obalasti sva značenja neke reči. Tako je jedino moguće dobiti tačan prevod. Otud donosimo zaključak da  prevođenje zahteva timski rad.

Književni tekstovi

Prevođenje književnih tekstova je mnogo zahtevnije i prolazi više faza prilkom prevoda. Kada je u pitanju prevođenje književnih dela, poželjno je da su prevodioci i sami pisci ili pesnici. U prevodilačkim agencijama  o tome vode računa prilikom njihovog angažmana. Dobar prevodilac književnih tekstova mora biti zaljubljenik u pisanu reč. Pre svega umetnik, koji je sposoban da prevedenom tekstu udahne novi dah svežine i ne menjajući puno u odnosu na original uspe da dočara čitaocima svu lepotu književnog dela. Veoma važno je zadržati književni stil autora. Kako bi se gore navedeno postiglo potrebno je lokalizovati tekst, biti veliki poznavalac oba jezika, ali imati na umu čitaoca i sve osobine ciljanog jezika. Potrebno je zadržati originalnu ideju i u prevodu saopštiti sve ono što je pisac originala želeo da iskaže u delu. Tu se zapravo prevodi ideja autora, a oblikuje na jeziku krajnjeg korisnika prevedenog dela. Ovi prevodi iziskuju najveći trud u odnosu na sve druge vrste pisanog prevoda naročito kada je reč o prevođenju poezije.

Prevođenje poezije

Kako lepota originalne pesme ne bi bila izgubljena prevodilac mora posedovati dar za pisanje poezije. Da bi sačuvali poetsko delo i preneli poruku autora kroz pesničke slike prevodioci moraju uraditi prepev originala. Ako nema kvalitetnog prepeva čitaoci dobiju samo delimičnu sliku, a kvalitet i lepota originala ostaju zamagljeni i nejasni, izgubljeni u lošem prevodu. Valjalo bi da je prevodilac u velikoj meri upoznat sa životom i radom pesnika čije pesme prevodi kako bi mogao razumeti šta je pesnik želeo da kaže kroz svoje stihove. Tek onda možemo govoriti o adekvatnom prevodu. Teško je preneti suštinu stihova i na kom god jeziku bili napisani neophodno je ući duboko u njihovu srž. Pesnička slika ne može doslovce da se prevede, ali uz trud prevodioca i njegov osećaj za poeziju može dobiti savršene varijacije.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *