Sve što treba da znate o lekturi i korekturi tekstova

Svaka ozbiljna i profesionalna prevodilacka agencija, osim prevoda sa engleskog na srpski ili sa srpskog na druge strane jezike obavlja lekturu i korekturu prevedenih tekstova. Prevodjenje teksta, čini se da za profesionalne prevodioce i nije baš težak posao, ali ne dajte se zavarati.

Naša prevodilacka agencija jedna je od vodećih u zemlji u okviru prevodilačke struke. Vršimo prevodjenje teksta sa srpskog na mnoge svetske jezike, a prevod sa engleskog, kao i prevod sa  još preko 30 drugih jezika za nas je posao koji se brzo i lako obavlja. Takođe, naši zaposleni u sektoru kontrole kvaliteta prevoda vrše lekturu, kao i korekturu prevedenih materijala.

Šta podrazumeva lektura, a šta korektura jednog teksta?

Prevodjenje teksta ne znači samo da treba prevesti dokument sa jednog jezika na drugi, već takođe podrazumeva i kontrolu samog prevoda, kao i vršenje korekcija, bilo stilskih, gramatičkih ili pravopisnih u tekstu. Na ovaj način dobijate precizno prevedeni dokument u kome je mogućnost greške svedena na minimum. Prevod sa engleskog ili na engleski, ili bilo koji drugi jezik podrazumeva upotrebu određenih sintagmi, ali i posebnih, stručnih termina. Prilikom prevoda neophodno je obratiti pažnju i na rečenične konstrukcije i raspored reči u rečenici.

Svaka prevodilacka agencija, pored korekture, vrši i lekturu prevedenog materijala. Korektura podrazumeva prepravljanje slovnih grešaka koje nastaju prilikom kao posledica nepažnje ili brzine prilikom kucanja, stoga se korektor bavi slučajnim greškama nastalim prilikom pisanja (kucanja). Lektura se odnosi na pravopisne, gramatičke i stilske intervencije koje lektor vrši na tekstu.

Da li je prevedeni dokument uvek verodostojan originalu?

Zvanični dokumenti i informacije od javnog značaja moraju da budu verne originalu, a prevodjenje teksta mora da bude besprekorno. Nisu dozvoljene nikakve greške, nelogičnosti, kao ni nejasnoće niti dvosmislenosti bilo da je zvanični materijal u pitanju, bilo da je reč o prevođenju drugih tekstova.

Internet danas pruža mogućnost besplatnog prevođenja tekstova na bilo koji svetski jezik, ali nekada se dešava da prevedeni materijal nije verodostojan original i zato je mnogo bolje obratiti se za pomoć profesionalcima. Prevod sa engleskog ili nekog drugog jezika može da sadrži određene pravopisne ili gramatičke greške. Kada je reč o stručnim tekstovima, prilikom prevođenja preko Interneta, moguće je da se u prevedenim dokumentima pojave reči koje nisu u skladu sa određenom terminologijom i temama.

Posebno bi trebalo obratiti pažnju na prevod zvaničnih dokumenata, jer sudski tumac garantuje svojim pečatom validnost dokumenata, pa se podrazumeva da nikakve greške nisu dozvoljene. Zato naša prevodilacka agencija vodi brigu o svemu.

Ako želite da ostavite odličan utisak, želite da se prikažete kao provereno i ozbiljno preduzeće ili kao osoba od poverenja, kontaktirajte nas.

Prevod sa engleskog, overa sudskog tumača, korekura, lektura…

Naša prevodilacka agencija osim što nudi prevodjenje teksta zvaničnih dokumenata na preko 30 svetskih jezika, pruža i usluge lekture i korekture već prevedenog materijala. Za sve koje zanima cena prevoda mogu nam se obratiti lično ili elektronskim putem – mejlom ili preko chat-a.

Napomena: Ako prevod sa engleskog ili nekog drugog jezika ima preko 20% korekcija, onda se prevodjenje teksta obavlja ispočetka, a cena prevoda određuje se prema broju strana prevedenog materijala.

Naši lektori i korektori vas neće izneveriti. Iskusan tim jezičkih stručnjaka postaraće se da dokument bude preveden u duhu jezika. Sudski tumac svojom overom garantuje validnost i verodostojnost prevedenog dokumenata jer svaki prevod mora da bude verna kopija originala. Javite nam se, jer smo mi tu zbog i za vas!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *