Predbračni ugovor – sve zastupljenija pojava u modernom vremenu

Sklapanje bračne zajednice datira od davnih vremena i od tada podrazumeva saglasnost partnera i u formalnom smislu potvrda ljubavi, poštovanja i međusobne solidarnosti. Dok su se nekada nizali razlozi za ostanak u zajedništvu sa partnerom, danas se pronalaze oni za jednostavan odlazak i rastanak. U današnjem vremenu predbračni ugovor je pojava koja je veoma zastupljena. 

Postupak za razvod braka je u većoj ili manjoj meri složen, u zavisnosti od toga da li se između strana može uspostaviti sporazum, ili je sudski proces koji se pokreće na osnovu tužbe neizbežan. Administracija je brojna, strpljenje neophodno, a rezultat u najvećem broju slučajeva isti: rastanak i razdvajanje bračnih partnera uz dogovor oko dece i deobu zajedničke imovine. Ukoliko postoji predbračni ugovor, procedura može biti brža i efikasnija.

Razlozi za sklapanje ugovora pre braka

Osnovni razlog iz kojeg se vrši sklapanje predbračnog ugovora, jeste zaštita oba supružnika u slučaju dolaska do razvoda braka i neminovne podele imovine. Naime, sve ono što je stečeno pre bračne zajednice, deo je imovine svakog od partnera. U slučaju kada se u braku ta imovina može uvećavati, dobijati na vrednosti i biti sve značajnija u finansijskom smislu, predbračni ugovor štiti partnera koji je njen realan vlasnik i pre stupanja u brak. 

Prednosti ovakvog pravnog akta proizilaze iz maksimalne zaštite bogatijeg partnera, koji je i pre zajednice posedovao firmu, kompaniju, biznis ili drugu vrstu imovine, čija se vrednost može kontinuirano uvećavati tokom vremena, a kapital postajati sve obimniji i stabilniji. Procedura pokretanja razvoda braka mnogo je jednostavnija, brža i lakša ukoliko su strane prethodno potpisale predbračni ugovor. 

Formalni elementi, struktura i sadržaj ugovora

Predbračni ugovor predstavlja pravni akt, odnosno izjavu volje budućih supružnika o očuvanju pojedinačno stečene imovine pre stupanja u brak, bez prava na međusobnu kasniju podelu u slučaju rastanka. Kako je u pitanju dokument koji može biti pravnu vrednost, važno je da ima određenu strukturu, formalne elemente i sadržinu u kojoj će se obe strane izjasniti o imovini. Ovakav dokument se uvek sačinjava u pisanoj formi, sa navođenjem osnovnih i ličnih podataka o oba supružnika, kao i uz obostrani pečat i potpis. Najbolje je angažovati iskusnog advokata, koji će sačiniti punovažan predbračni ugovor, sa svim potrebnim članovima i elementima. Dodatno, veliki broj imućnih ljudi angažuje i različite procenitelje, knjigovodstvene agencije i druge stručnjake za finansije. 

Ugovor se sačinjava u više primeraka, a zatim i overava u nadležnom sudu uz plaćanje predviđene takse. Predbračni ugovor mora da sadrži spisak imovine partnera, vrednost i izjavu u kojoj se druga strana u potpunosti odriče prava deobe u slučaju da dođe do brakorazvodne parnice. Pravno dejstvo ugovora proizilazi odmah nakon potpisivanja i overe, a pre sklapanja braka. U slučaju da nesuglasice supružnika rezultiraju razvodom, deoba imovine koja je bila predmet ugovora se ne deli, već samo ono što nije obuhvaćeno i stečeno je zajedničkim radom u bračnoj zajednici. 

Predbračni ugovor je pravni akt koji potpisuju i overavaju budući supružnici, kako bi zaštitili svoju postojeću imovinu od podele pre stupanja u bračnu zajednicu, u slučaju pokretanja razvoda braka. Neophodno je da obe strane uspostave dogovor i saradnju, a ukoliko dođe do razvoda, procedura će uz ovakav dokument biti znatno jednostavnija i brža, za obe strane. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *